Beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə alınması qadağan olunmuş mallar:

— ölkə ərazisinə gətirilməsi qadağan olunan mallar;- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;- insan orqanları və (və ya) toxumaları;- canlı heyvanlar;- tezalışan maddələr;- zəhərli və toksikoloji maddələr;- bioloji və infeksion maddələr;- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;- tez xarab olan qida məhsulları;- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə   səbəb olan göndərişlər;- sikkələr, banknotlar və yol çekləri.

PAYLAŞ :