blog
  • MALİYYƏ XİDMƏTİ

Gömrük rüsumlarının və digər ödənişlərin müştərinin adından və onun tapşırığına əsasən həyata keçirilməsi.

  • MÜQAVİLƏLƏRİN TƏRTİBİ XİDMƏTİ

Xarici iqtisadi müqavilələrin tərtib edilməsi.

PAYLAŞ :