Faydalı Linklər

Gömrük Bəyannaməsi - əsas vərəq Yüklə
Gömrük Bəyannaməsi - əlavə vərəq Yüklə
Sərnişin Bəyannaməsi Yüklə
Dövrü Gömrük Bəyannaməsi Yüklə
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatında dəyişikliklərin edilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
İdxal olunan heyvan və heyvan mənşəli məhsullar üçün tranzit müraciət haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan heyvanların idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması və qeydiyyat (yenidən qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinin ixracına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin “Sertifikatlaşdırma və qeydiyyat” pəncərəsinin ünvanları Yüklə
Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi Yüklə
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyata alınması və qeydiyyat (təkrar qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi Yüklə
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi Yüklə
Təkrar ixracat fitosanitar sertifikatı və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi Yüklə
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına (yenidən qeydiyyata) alınması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin (yenidən qeydiyyat şəhadətnaməsinin) verilməsi Yüklə
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi Yüklə
Reyestrdən çıxarış itirildikdə yaxud zədələndikdə dublikatın verilməsi Yüklə
Qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi Yüklə
Qeydiyyata alınmış subyektlərin reyestr məlumatlarında fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq baş verən dəyişikliyin edilməsi Yüklə
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi Yüklə